Dứa Cam

grandmarble-pine-orange

Sự kết hợp cùng hương cam càng làm tăng vị thơm ngọt của dứa.

Giá bán: 230,000 VND

GRAND MARBLE VIETNAM ORIGINAL

Menu bánh giới hạn 2021/5/5 ~ 2021/6/30