THỊT NGUỘI TIÊU PHÔ MAI
Sản phẩm độc quyền việt nam

THỊT NGUỘI TIÊU PHÔ MAI

Một Danish với chút nồng của tiêu đen rất thích hợp dùng với rượu hoặc bia.

Giá bán: 280,000 VND

Menu bánh giới hạn 2021/03/01 ~ 2021/5/31