Cam Xoài Socola của MAROU
(Chỉ có ở cửa hàng Việt Nam)

Cam Xoài Socola của MAROU

Vị trái cây tươi của cam và xoài kết hợp cùng chút đắng dịu của socola MAROU.

Giá bán: 280,000 VND

Menu bánh giới hạn 2021/07/01 ~ 2021/08/31