Grand Marble sẽ mở bán lại vị bánh SAKURA từ ngày 1/4 đến ngày 15/4/2021. 🎉🎉🎉🌸🌸🌸