Grand Marble hân hạnh là một trong những nhà tài trợ cho Hiệp hội Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng TPHCM (SACA) vào ngày 25/12/2020.

Chúc cho Hiệp hội Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng TpHCM ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững.