Grand Marble sẽ bán tại gian hàng đặc biệt của Takashimaya từ ngày 17/08 đến ngày 31/10.

Trong thời gian trên, Cửa hàng của Grand Marble tại The Manor sẽ mở cửa từ 10:00 đến 18:00.