Grand Marble đã có giao hàng qua Grab Food.

Khách hàng có thể đặt hàng qua App của Grab Food với mã “Grand Marble” nhé.

Chúng tôi đang đợi đơn hàng từ các bạn