KYOTO TAM SẮC

grandmable-kyoto-sansyoku

Sự kết hợp giữa sắc xanh Matcha Gion Tsujiri cùng hồng dâu và trắng bơ sữa.

Giá bán: 240,000 VND