GrandMarble Việt Nam xin thông báo lịch nghỉ Tết 2020.


Tết Dương lịch: ngày 01/01/2020
Tết Nguyên đán : từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/01/2020