Gấc Cam

grandmarble-gac-orange

Vị cam chua ngọt càng đậm hương khi kết hợp cùng sắc Gấc mang ý nghĩa may mắn.

Giá bán: 230,000 VND

GRAND MARBLE VIETNAM ORIGINAL

Menu bánh giới hạn 2019/12/5 ~ 2020/2/29