Bánh Táo Hương Quế

Bánh Táo Hương Quế

Một sự kếp hợp hoàn hảo của táo và nho khô với hương thơm của quế.

Giá bán: 270,000 VND

Menu bánh giới hạn 2020/10/01 ~ 2020/11/30